20190827111737b9b.jpg 20190827 BIM/ CIMポータルサイト(試行版)開設・国交省:建設産業新聞